Friday, May 20, 2016

Daredevil : Chapter 5

     Hindi maintindihan ni Terrence ang kanyang sarili. Bakit niya ba sinusundan ang babae na nagmamay-ari ng Ferrari na iyon? Pero kahit gustuhin man niyang iliko pabalik ang sasakyan papunta sa lokasyon na dapat niyang puntahan kanina ay hindi niya matanggal ang kaba na nararamdaman niya. Para bang mayroon siyang bagay na pagsisisihan niya kapag hindi niya sinundan ang babae.
     Pamilyar ang daan na tinatahak ng babaeng sinusundan niya. Hindi ba't papunta ito sa Gangster Palace? Napailing siya sa kanyang naisip. Gangster Palace, really? Bakit niya naman ito naisip? Ang Gangster Palace ay ang tahanan ng Gangster Queen, isang regalo ng Headmaster ng Gangster Society para sa taong sunod na mas makapangyarihan dito. Napakaimposible na ang babaeng iyon ang Gangster Queen, mukha itong tanga at base palang sa pagpapatakbo neto ng sasakyan kanina ay mukhang mahina na ito at masyadong matatakutin. Although hindi niya maitatanggi na natakot siya ng kaunti dito pero ganoon naman ang mga babae diba? Minsan mas nakakatakot pa sila kesa sa mga lalake lalo na kapag mayroon sila.
     Bigla niyang nasapok ang sarili niya.  Get a grip, Terrence. What the hell are you thinking? You stupid idiot, pagkausap niya sa sarili niya. Sa huli ay nanahimik nalang siya at itinutok ang kaniyang paningin sa Ferrari na kanyang sinusundan.
---
     Alam ni Megan na sinusundan pa rin siya hanggang ngayon ng Terrence na iyon. Napapailing na lang siya. What an impatient guy. Wala pa siyang plano tungkol sa lalakeng ito. Kailangan niya ng oras, hindi ang magpadalos-dalos. Buhay at kamatayan ng mga kaibigan niya ang nakasalalay sa kaniya. Kailangan niya munang gumawa ng plano. Pero hindi pa parte ng plano niya si Terrence.
     Sure, he's definitely cool. He's a former member of the Red Tiger Gang, which is important 'cause that guy would definitely know what Red Tiger's weaknesses are. He would be a perfect person that she could use to defeat Red Tiger. Pero hindi niya pa alam kung paano niya magagawang talunin ang nasabing kalaban. She was sure that that person was definitely dead, which is a serious mistake because now, that person is back. And that person wants her dead.
     Iniliko niya ang kaniyang kotse at doon niya nakita ang Gangster Palace, ang kaniyang bahay.
---
      Halos gusto ng magsuka ni Terrence dahil sa pinaghalong gulat, kaba at takot na kaniyang nararamdaman ngayon nang makita niya kung saan patungo ang babae. Mukhang mali ang ginawa niyang bagay. Dapat hindi na lang niya ginawa ang nararamdaman niyang dapat niyang gawin kanina. Anong masamang mangyayari sa kaniya kapag hindi niya sinundan ang babae, feeling niya pa nga ay mas nasa panganib siya ngayong nalaman niya kung nasaan sila ngayon!
     Nanlalaki ang mata niyang itinigil ang kanyang kotse sa gilid ng daan na malapit sa palasyo bago pa man siya mapansin ng babae. Kita niya ang pagpasok ng kotse nito sa isang malaking automatic gate at kung paanong may nakalinyang napakaraming mga tao ang naghihintay rito na nakasuot ng uniform na pang maid. Napalunok siya ng marealize niya kung sino ang mga ito. Ito ang mga Elites. Mga hindi pangkaraniwang mga katulong na siyang nag-aalaga sa Gangster Palace. Mga gangster ang mga ito na natrain pa simula ng mga bata sila. Malalakas, matatalino at magagaling. Ang tanging kapintasan lang sa kanilang pagkatao ay mahihirap sila kaya naman nagtratrabaho sila ngayon para sa Gangster Queen upang mabuhay.
     Muli siyang nabalik sa kaniyang wisyo nang makita ang pagbaba ng babae mula sa sasakyan. Isang butler naman ang kaagad na dumating upang ilagay ang kaniyang kotse sa parking lot. Pero nagtaka siya nang mapansin niya na nakabukas pa rin ang automatic gate ng Gangster Palace, tila may hinihintay pa silang ibang tao na papasok dito.
    Gayon na lamang ang gulat niya nang makita ang paglabas ng tatlong elite maids at dalawang elite butler mula sa Gangster Palace at hindi niya alam ang gagawin niya ng nagsimula itong maglakad sa direksyon na kinaroroonan niya. He's doomed. Really, really doomed.
     Nanigas siya nang kumatok sa bintana ng kotse niya ang isang butler. Hindi niya maigalaw ang katawan niya dahil sa takot na nararamdaman niya. Paparusahan ba nila ako? Dahil ba iyon sa ginawa ko kanina? I didn't even know she was the Queen! Tarantang-taranta niyang tanong sa sarili. Pero muling kumatok ang butler at wala na siyang nagawa kundi ang ibaba ang bintana niya.
     "The queen is asking for you, monsieur Terrence."
---
     "Young mistress, where would you like to meet that guy?" Tanong ng kaniyang personal maid na si Ella Jimenez na nagsisilbing leader ng buong Elites.  Napaisip siya bigla. Really, anong tumatakbo sa utak niya at naisipan niyang papasukin ang lalakeng iyon? Ang rami-raming pumapasok sa utak niya na mga plano pero hindi niya alam kung paano isisingit sa mga planong iyon si Terrence.
     "Young mistress?" Napatingin siya kay Ella at napabuntong-hininga. "I'll meet him at the Black Room." Monotone niyang pagkakasabi sa babae, walang emosyon na mababakasan sa kaniya. Kita niya ang gulat sa mukha ng maid pero hinayaan niya lang ito. "But young mistress! You wouldn't even let some of our maids or butlers to enter that room, but why let a complete stranger enter it instead?" Galit nitong saad. Tiningnan niya lang ito ng masama at agad napayuko ang babae.
     Pero napailing rin siya pagkatapos. Ang Black Room ay ang lugar kung saan niya ginagawa ang kaniyang mga gadgets, nandoon rin nakadisplay ang mga gadget na kaniyang nagawa. One time, mayroong isang maid ang nagtangkang magnakaw ng gadget niya para maibenta ito. What happened next, only God knows. But it was brutal, I'll assure you.
     Pinuntahan niya na ang nasabing room at maya-maya lang ay bumukas ang pintuan ng kuwartong iyon at pumasok si Ella at kasama nito ngayon ang isang nanginginig na Terrence. Napabuntong-hininga siya. "Leave us." Sabi niya sa babae na agad-agad na nagbow at umalis sa harapan nila.
     Tiningnan niyang maigi ang nanginginig na lalake. Alam niyang natatakot ito sa kaniya ngayon at sanay na siya sa mga ganoong reaksyon tungkol sa kaniya. Pero hindi niya maintindihan ang inis na nararamdaman niya dahil sa nakikita niya sa lalake.
     Magsasalita na sana siya pero nagulat siya sa biglaang pagluhod ng lalake sa kaniya. Napanganga siya sa sunod nitong ginawa. "Look, I'm sorry! Hindi ko alam promise! Hindi ko alam na ikaw ang Gangster Queen! At mas lalong hindi ko alam kung bakit kota sinundan hanggang dito! Huwag mo akong patayin please! I'm begging you!" Dahil sa ginawa ng lalake ay mas gusto niya na itong patayin ngayon. Anong tingin nito sa kaniya? Basta-basta na lang papatay ng walang dahilan? Isang mamamatay tao?
     "Tumayo ka diyan kung ayaw no talagang patayin kita." Malamig niyang utos dito. Umiinit ang ulo niya. Gusto niyang manuntok ng tao. Mas mabilis pa sa alas dies na tumayo ang lalaki, pero nanatili itong nakayuko.
     Bumuntong-hininga si Megan at pilit na kinalma ang sarili. Kailangan niyang magtimpi. Inportante ang lalakeng ito para maligtas si Miggs, Kim, Lee at Queenie mula sa kamay ni Red Tiger. Hindi niya ito pwedeng saktan. Sumenyas siya sa lalake na lumapit ito sa kaniya na siya namang ginawa ni Terrence.
     "Hindi iyon ang dahilan kung bakit kita pinapunta dito, Terrence." Kalmado niyang pagkakasabi rito. Iniabot niya rito ang envelope na ibinigay sa kaniya ni Red Tiger at naging interesado siya matapos makita ang panlalaki ng mata ni Terrence. "You're a former member of the Red Tiger Gang." Sabi niya.
     Napatango ang lalake rito. "You're here because I need your help in order to save my friends from Red Tiger. I have a proposal for you, Mr. Cervantes." Agad na inilabas ni Megan ang baril na kaniyang itinatago sa mata ng lalake at itinutok ito sa kaniya. Napaatras naman ito at nabagsak ang envelope na inabot niya dito kanina. "Eventhough you're a former member of that devil's gang, hindi pa rin kita hahayaan basta-basta na makaalis lang ng walang kahit na anong kapalit. Naging miyembro ka ng gang ni Red Tiger na kalaban ko at dahil doon, kalaban din kita." Dire-diretso na pagsasalita ni Megan. Ni walang kahit anong mababakasan na hesitasyon mula sa kaniya. Napalunok naman si Terrence dahil doon.
     "T-then... What do you want from me?" Takot na takot niyang tanong dito. Nangilabot siya nang makita niya ang pag-ngiti ni Megan sa kaniya. Pero hindi ito ngiti ng taong masaya. Isang ngiting demonyo ang pinakita ng babae sa kaniya.
     "Simple lang." Sabi ng babae sa kaniya. Unti-unti ng binababa ni Megan ang hawak niyang baril. "Sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo kay Red Tiger. Lahat-lahat, wala kang dapat na itagong impormasyon sa akin."

No comments:

Post a Comment

Comment if you like this post.

Chrome Pointer