Wednesday, May 29, 2013

Daredevil: Chapter 4
     Napatigil bigla si Megan sa kaniyang pagmamaneho marinig ang sinabi sa kaniya ng kaibigan niya na dating isang gangster, si Shiwal Nakirara. Hindi kaila sa kaniya ang mga sasakyan na nakasunod sa kaniya at alam niya ring naiinis na ang mga ito sa bagal ng pagpapaandar niya ng sasakyan. She can't blame them tho, kung siya ang nasa kalagayan ng mga driver na nasa likuran niya ay magagalit rin siya. But for now, she couldn't care less about it.
     "What?" Gulat niyang tanong dito. "Alam mo Megan na matagal na akong hindi nangingialam anything related to the gangster world. Tumigil na ako. Ayoko na ng gulo." Hindi maiwasang mapanganga si Megan dahil sa kaniyang narinig. Here she was, finally setting her pride aside just to save her friends from trouble tapos ganun-ganun lang ang sasabihin neto sa kaniya? Hindi niya maiwasang hindi madismaya dahil dito.
     "Come on. Kaunting tulong lang ang hinihingi ko sayo Shiwal! My friends are in the grasp of someone who wouldn't think twice about killing them just to see me in deep shit!" Galit niyang sabi rito. Narinig niya ang pag-buntong hininga ng nasa kabilang linya at nagkaroon siya ng maliit na pag-asa matapos netong magsalita.
     "Fine, fine. Eto lang ang maitutulong ko sayo, Empress Phoenix." Naging seryoso ang boses neto matapos niyang marinig mula rito ang code name niya bilang Gangster Queen. "Terrence Alexander Cervantes. A former member of Red Tiger's Gang. I've worked with that guy before. Additional information will be sent to you right after this call so I'm hanging up."
     Napangiti siya. Sabi niya na nga ba at hindi siya matitiis neto. Napatingin siya sa phone niya nang bigla itong umilaw at may nakita siyang file na galing kay Shiwal. Napailing siya. Very efficient as always, she thought.
     Binasa niya ang laman ng file na iyon at nanlaki ang mata niya sa isang impormasyon. Nakalagay ngayon sa file na ito ang current location ng lalake. Hindi niya alam kung coincidence lang ba iyon o hindi. Napabuga siya ng hangin. Nasa likod niya lang ang lalake na makakatulong sa kaniya.
     Tiningnan niya ang rear mirror at kita niya ang pagbaba ng  lalake mula sa sasakyan nito. He was walking towards her car. Kinuha niya ang isa sa naimbento niyang gadget which is the Face Identifier, out of instinct. She wanted to know if that guy was really the man in the file Shiwal had sent her.
     Kaya naman nang yumuko ang nasabing lalaki pagkababa niya ng bintana. She didn't waste any time to take a picture of that man. Nahalata niya ang pagkairita nito pero masyado siyang naabala sa pagtingin sa result neto. Maya-maya lang ay lumabas ang results at hindi siya makapaniwala sa nabasa.
Name: Terrence Alexander Cervantes
Age: 20
     "Hah, it really works." Tanging nasabi niya lamang matapos makita ang resulta. Doon niya lang naalala na nandoon pa pala ang lalake kaya naman biglang naging madilim ang itsura niya dahil napapansin niya ang pagtingin sa kaniya neto. "What?"
"I... I just want to tell you you're creating traffic disturbances. If you're going to stop your car make sure to make a hazard signal, hindi yung basta-basta ka na lang titigil diyan." She doesn't care, yun lang ang nasa isip ni Megan. Pero she doesn't want to create any scene kaya mas pinili niya na lang humingi ng tawad. "I apologize, Mr. Terrence Alexander Cervantes." Kita niya ang gulat sa mukha neto nang sinabi niya ang pangalan neto. Gusto niyang tumawa pero wala siyang oras ngayon para rito. Bumuntong-hininga siya at tinaas niya na ang kaniyang bintana. She'll deal with him later. She need to make a plan first before anything else.
With that in mind, pinaharurot niya na ang kaniyang sasakyan, leaving the man still gaping at her.
---
Nagulat si Terrence nang marinig ang isang busina. Doon niya lang muling naalala na nasa gitna pa rin siya ng kalsada. Dali-dali siyang bumalik sa sarili niyang kotse at agd itong pinaandar.
Damn it, isip niya. Kailangan niyang hanapin ang babaeng iyon. Kailangan niya itong sundan. He felt humiliated because of her.
Mabilis niyang pinaandar ang kaniyang kotse, hoping to find the Ferrari girl. Hindi niya maintindihan kung bakit niya ito gustong sundan at hanapin. His gut is telling him na kapag hindi niya ito nahanap, may mangyayaring hindi maganda sa kaniya.

No comments:

Post a Comment

Comment if you like this post.

Chrome Pointer