Saturday, May 14, 2016

Resurrection Academy : Chapter Five

RESURRECTION ACADEMY
by : Hannah Jewel

Alam mo yung feeling na gusto mong pumatay ng tao ngayon? Ganoon kasi yung nararamdaman ko ngayon habang kasama ko 'tong Chester na 'to. Iisipin ko pa lang ang ginawa niyang pang-iiwan sa akin kahapon ay nanggigigil na ako.
Inirapan ko si Chester at yumuko naman siya. Hah! Anong akala niya? Na magbabait-baitan ako for his sake? No way!
Nauna na akong mag-lakad sa kana para puntahan ang sinasabi ni Headmaster Suho na transferee. Pumunta ako sa isang pintuan dito sa first floor na nagkokonekta sa Main Building at Light Building dito sa academy kung saan nakalocate ang room ng Headmaster at dorm room ng mga Angel Class Students. Nang bubuksan ko na iyon ay nilingon ko si Chester na nakatayo pa rin at parang walang plano na gawin ang ipinag-uutos ng Headmaster sa kaniya. Hinintay kong tumingala siya at tumingin sa akin at nang ginawa naman niya iyon ay sinimangutan ko siya. "Ano pang hinihintay mo? Gusto mong kaladkarin pa kita papunta sa room ng Headmaster?" pagsusungit ko sa kaniya.
Napayuko ulit siya at dahil doon ay nabwisit ako lalo. Padabog akong lumapit sa kaniya at hinila ko siya sa kamay niya. Nanlalaki ang mga mata naman niya akong tiningnan dahil sa ginawa ko. "T-teka! Kaya kong maglakad!"
Hindi ko siya pinansin at hinayaan ko na lang siyang mag-wala. Bahala siya sa buhay niya. Ang ayoko sa lahat ay ang inuubos ang pasensya ko! Baka mapatay ko pa siya ng wala sa oras.
Kinaladkad ko siya ng kinaladkad hanggang sa mapansin ko na lang na nasa harap na kami ng kuwarto ng Headmaster. Napansin ko naman kung saan siya nakatingin at tumaas ang kilay ko. Agad kong binitawan ang kamay niya nang mapansin kong sa magkahawak pa rin naming kamay siya nakatingin.
And then he blushed. At hindi ako nagbibiro. Namumula ang gago! I can't help but wonder what's going on in his mind.
Hinawakan ko na ang door knob ng pintuan sa kuwarto ng headmaster at akmang papasok na ako nang bigla niya akong hinigit sa braso. Nanlalaki ang mga mata kong tiningnan si Chester na nakayuko na naman. Anong trip niya? This guy is soooo weird.
"S-sorry..."
Teka, did I hear it wrong? Nagso-sorry ang isang Angel Class sa isang Devil Class student?
"Let's forget about it. Okay lang kung ayaw mo sa akin. Tutal, hindi naman tayo magkaparehas ng section. And I already know that there's this rival thing going on in this academy between the two sections. Kaya I understand if you don't feel comfortable with me." poker face kong sabi sa kaniya. Hinigit ko ang braso ko mula sa kaniya pero hindi niya pa rin ito binibitiwan.
Tumingala na siya sa akin at nagulat naman ako sa biglaan niyang pagiging seryoso. Napalunok ako.
"Bitiwan mo nga a-"
"Anong nangyayari dito?" Napalingon ako sa isang tao na lumabas mula sa Headmaster's Room. Tumaas ang kilay ko nang nakita ko si Trevon na nakapaekis pa ang mga braso. "At ano ang ginagawa ng isang Angel Class dito?" nakataas ang mga kilay pa niyang tanong habang nakatingin kay Chester na hindi pa rin binibitiwan ang braso ko. Napatingin naman dito si Trevon at mas lalong tumaas ang kilay niya.
Mukha siyang bakla.
Agad na binitiwan ni Chester ang braso ko at hinawi niya si Trevon para makapasok sa pintuan ng Headmaster's Room. Halata dito na napikon siya sa ginawa nito pero hindi na niya ito napatulan pa dahil nakapasok na nang tuluyan si Chester sa kwarto.
Instead, bumuntong-hininga na lamang si Trevon at tiningnan ako ng may halong pagdududa.
"What?" iritado kong tanong sa kanya. Ayoko yung tingin na binibigay niya sa akin ngayon. Para namang may ginawa akong katarantaduhan kasama si Chester.
"What do you mean by what? Anong ginagawa mo dito? At bakit kasama mo ang Angel Class student na iyon? Hindi naman sa bawal pero baka may ibang makakita sa inyo at maging biktima ka ng mga bully dito."
Napailing na lang ako. So even bullies exists in this school. How exciting. Mind the sarcasm.
"Wala akong pakialam kung mabully ako dito. Pero para mawala na yang tingin na binibigay mo sa akin, napag-utusan lang ako ng headmaster kasama ang mala- 'anghel' na student na yun para i-tour daw ang bagong 'anghel' dito sa school na 'to. No choice eh. Siya yung headmaster, student lang ako dito." blangko kong paliwanag kay Trevon. Imbis naman na maliwanagan ang mukha niya ay mas lalong dumilim pa ito. Nagtataka ko siyang tiningnan.
"That was weird." bulong niya. "Anong weird?" tanong ko naman sa kaniya. Napailing naman siya at hinila naman niya ako sa kamay. Seriously, anong problema ng kamay at braso ko ngayon? Bakit ba sila hila ng hila sa akin? Kailangan ba talaga na manghila, eh susunod naman ako kung pakikiusapan nila ako?
Pumasok na kami sa kuwarto ng headmaster. Nagulat pa ako dahil nakita ko rin doon si Justine na nakaupo sa isang sofa habang si Chester naman ay nakatayo malapit sa isang kama na sa pagkakatanda ko, yun yung kama kung saan ako nakahiga noong nagising ako noong araw na iyon at ang pinakauna kong nakita noon ay si headmaster Suho. Mayroong isang babae doon na nakahiga at mukhang ang sarap-sarap ng tulog niya. Ang ganda-ganda niya at kung lalake lang ako, malamang ay nahulog na ako sa kaniya.
Wait. Didn't the Headmaster says that the transferree is a 'he'?
Is this the one he's refferring to?
Woah. Mas mukha pa siyang babae sa akin! At mas maganda pa siya sa mga babae sa school na 'to. Unbelievable. So even flower boys exists in this school. Ang rami kong nadidiscover ngayon.
5:42. Dalawang minuto na lang at magigising na ang tao na natutulog ngayon sa harapan naming apat. Habang nagpapalipas ng minuto ay pinagmasdan ko ang mga seryosong mukha ng tatlo na mga kasama ko. Miski ang madaldal na si Trevon ay nananahimik na rin.
Magsasalita na sana ako para basagin ang katahimikan na nabubuo ngayon nang may marinig kaming boses.
"Paano? B-bakit?" napalingon kaming lahat sa nagsasalita. Gising na siya.
Napalingon sa amin ang babae, I mean... Lalake. Nakakunot-noo siya habang nakatingin sa amin. Inisa-isa niya kami pero nang mapadapo ang tingin niya kay Justine ay nanlaki mata niya. "Kuya?"
No comments:

Post a Comment

Comment if you like this post.

Chrome Pointer