Friday, September 13, 2013

Human V.S. Cyborg

HUMAN V.S. CYBORG

Prologue:
   Dali-dali kong sinuot ang oxygen mask ko. Tsk. Kasalanan ‘to ng mga
tao.Kung hindi sana sila tumigil sa pag-putol ng puno, eh di sana may sariwang hangin pang malalanghap?

    Tumayo ako sa pagkakahiga ko at sinuot ang itim kong leather jacket. Naging night vision ang paningin ko at nagsalita ang programmer.

    CHECKING ALL SYSTEM... 100% COMPLETE...

Bumuntong hininga ako at sumakay sa jetor ko. Isang motor na kasing bilis ng jet. Bullet proof at kayang makalipad.

    Pinaandar ko ito at ngumisi.

It’s killing time.


                   

No comments:

Post a Comment

Comment if you like this post.

Chrome Pointer